0900 Koppeling AIR Mediums

Voor de aanbieder van spirituele bellijnen AIR Mediums heeft RAC Media een technische koppeling gemaakt tussen de 0900-provider en de website om online weer te kunnen geven welke paragnosten, helderziende of astrologen direct bereikbaar zijn.

Hierbij is gewerkt met uiteraard PHP, maar ook XML voor de data overdracht tussen de 0900-provider en de MySQL database van de opdrachtgever.